HAGYOMÁNYŐRZŐ PÁLFFY HUSZÁREZRED

H.M.Vásárhelyi huszárokH.M.Vásárhelyi huszárok

“Állandó katonaságot helyeznek Vásárhelyre. A temesvári hadtestparancsnokság a Károlyi-sörházat béreli ki pótlaktanyaként. Elsőnek a 14. huszárezred százada, 1888-tól a 15. ezred, 1889-től az 1. ezred, majd 1891-től az 7. Vilmos (k.u.k.) huszárezred százada állomásozott itt. ( A városban 1900 júniusáig tartózkodik a monarchia helyőrsége)”

Hódmezővásárhely történeti kronológiája nyomán
Összeállította: Dr. Szabó Gábor, Borus Gábor, Köszegfalvi Ferenc

Továbbiakban Szeremlei Samu: Hód-Mező-Vásárhely története III.- V. 1907,1911,1913-ban megjelent történeti leírásai nyomán a Szeremlei társaság évkönyvének 2001/2002-ben megjelent tanulmánykötetéből készült el a huszárok Vásárhelyi tartózkodásának történeti leírása […]

 


HUSZÁR KÖTELESSÉG kérdés és feleletben.HUSZÁR KÖTELESSÉG
kérdés és feleletben.

“K. Hogy emeli a ló hátulsó jobb lábát?
F. Jobb kezemmel a ló csípőjét nyomom tuloldalra, balkezemmel simogatva lemegyek a csüdizületig, itt bal kézzel megfogom, előre és fölfelé emelem, jobb lábammal előre lépek, a jobb kézzel a csánk izületet átölelem, mind a két kézzel fogva a csüdizületet és felteszem a jobb czombomra, fejem, felső testem kissé hátra.”