AZ 1. KÖZÖS HUSZÁREZRED ÉLETÉBŐL

H.M.Vásárhelyi Huszárok

 

Az 1. közös huszárezred életéből

Az I. Ferenc József nevét viselő 1. huszárezred 5. százada 1889. augusztus 22-én vonult be a Hmvhelyi laktanyába és megközelítőleg egy és fél évet tartózkodtak a városban.A 15. ezred 3. századát váltotta fel.
Az ezred 1756-ban alakult és a mindenkori császár nevét viselte. Először a 2. ezredként sorolták be majd az 1798 as átszervezésnél 1-es ezred lett belőle valamint az 5. osztályát az akkor kialakítandó új 5. huszárezredbe szervezték át.
1848-ban Eszék környékén állomásozott, s júliusban vezényelték a Bácskába a szerb felkelők elleni hadműveletekhez. Legénysége szinte teljes egészében magyar, a Dunántúl északi feléből származott. A szerb felkelők ellen vitézül küzdött az ezred, de később az ezredparancsnok elhagyta az ezredét és ezt követően 1848 őszén sok tisztje is távozott, s ez a folyamat december végén érte el tetőpontját , amikor is a császári és királyi hadsereggel került szembe. Novemberben két századát Perczel Mór, három századát Görgei csapataihoz vezényelték. A maradék három század december végén kerül fel a fel-dunai hadsereg erősítésére, de a visszavonulás miatt tartalékban maradt. Innen került január közepén a Tokaj körül védekező Klapka hadtestéhez. A többi öt század januárban a Perczel vezényelte Központi Mozgó Seregbe van Szolnok környékén. Kazinczy hadosztályával kerültek Klapkához 1849 február első felében. Ettől kezdve az ezred újra együtt van, és ebben a hadtestben ( a késöbbi I. Hadtest) küzdenek váltakozó sikerrel a szabadságharc bukásáig. Világosnál tették le a fegyvert.

1849 Prossnitz- ban szervezik újjá az 1. ezredet a 48-49-es magyar szabadságharc elbukása után magyar legénységgel.

Az ezred az I. Világháborúig fennállt.

Az I. Ferenc József Császár nevét viselő 1. Cs. és K. huszárezred bélyegző lenyomata   Az I. Ferenc József Császár nevét viselő 1. Cs. és K. huszárezred bélyegző lenyomata

 

 


MELLÉKLETEK