RENDFOKOZATOK AZ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIA HADSEREGÉBEN 1868-1914 KÖZÖTT

Tisztek és Tisztjelöltek
General der Kavallerie
Feldzeugmeister
Feldmarschal-leutnant
Generalmajor
Lovassági tábornok
Táborszernagy
Altábornagy
Vezérőrnagy
Oberst
Oberstleutnant
Major
Ezredes
Alezredes
Őrnagy
Haptmann, Rittmeister
Oberleutnant
Leutnant
Százados
Főhadnagy
Hadnagy
Faehnrich
Kadett
Zászlós
Hadapród
Tisztesek
Offizierstellvertreter
Stabsfeldwebel,
Tiszthelyettes
Stabswachtmeister
Feldwebel,
Törzsőrmester
Wachtmeister
Rechnungs-unteroffiizier
Őrmester
Számvevő altiszt
Zugsführer
Korporal
Gefreiter
Őrvezető
Husar Huszár
Kiegészítő állomány / nem részletes/
Sanitaets- unteroffizier Egészségügyi altiszt
Regimentshornist
Divisions-Trompeter
Eskadrons-Trompeter
Ezredkürtös
Osztálytrombitás
Századtrombitás
Offiziersdiener
Oberbeschlagmeister
Beschlagmeister
Pferdewaerter
Tisztiszolga
Főpatkolómester
Patkolómester
Lóápoló
Oberwaffenmeister
Waffenmeister
Főfegyvermester
Fegyvermester
Militaer-Oberfechtmeister
Militaerfechtmeister
1.Klasse
Fővívómester
1. osztályú Vívómester

 

Gróf Palffy Móric altábornagyGróf Palffy Móric altábornagy

 

H.M.Vásárhelyi Huszárok

 

MELLÉKLETEK