EGYENRUHÁZAT

H.M.Vásárhelyi Huszárok

 

Egyenruházat

A különböző színű csákókat fekete és arannyal, illetve sárga színű selyem és gyapjú fonallal átszőtt zsinórral látták el amelynek végei a csákó jobb oldalán kerek fonadékot képeztek. A tisztek csákója aranyszínű zsinórzatot kapott.
A Csákó rózsája mögött fekete lószőrforgó magasodott amelynek 10,5 cm volt a hossza.
A csákó homlokrészén a kétfejű osztrák sas díszelgett a középső felületén a címerpajzs helyére az ezred számát préselték és írták be fekete színnel.

A szemernyő nélküli buzérvörös tábori sapkán a sapkarózsa az uralkodó kezdőbetűit tartalmazta, ezt sárgafémből sajtolták a jobb oldalán sárga posztó ezredszám volt.

A sötétkék illetve világoskék legénységi mente sötét színű báránybőr prémezettel, és aranysárga színnel átszőtt fekete zsinórzattal, a bal vállon vállzsinórral, öt pár mellzsinórral, sárgafém makkgombokkal készült, hátát úgynevezett pávafarok zsinórzat díszítette, mindkét oldalon egy galambkosár alól három hármaskarika eredt. Az ujjak szőrmeszegélyéből egy 15 cm-es ” macskának” nevezett prémcsík haladt felfelé, zsinórral beszegve, a tetején kis hármaskarikával. A mente vállra akasztására mentekötő zsinór szolgált. A tiszti mente aranyzsinórzattal készült.

A tiszteknek – korábban a legénységnek is – volt még attilájuk is.
A zubbony arany, illetve sárga színű selyemmel és gyapjú fonallal átszőtt fekete színű zsinórzattal (5 pár), és sárga ill. szürke makkgombokkal vállzsinórral és a kézelőn vitézkötéssel készült.
A buzérvörös nadrágot is a fenti színnel átszőtt fekete zsinórzat szegélyezte, illetve a rajta lévő vitézkötés is ilyen színből volt.
A belső szolgálatra a legénység részére sima zubbonyt írtak elő.

A huszáregységekkel kapcsolatosan még egy dologra ki kell térni. Ez az egység megnevezése.
A huszárezredeket hadrendi számmal látták el egytől addig, ahány ezred alkotta a csapatnemet. A név az ezredtulajdonos nevére utalt, ez rendkívüli megtiszteltetésnek számított, bár ebben az időben jórészt már tiszteletbeli funkciót jelentett, némi előjoggal például századosi rendfokozat alatti tisztek kinevezése, kegyelmi jog gyakorlása. Magas rangú és kiváló szolgálatot nyújtó tábornokok kaptak ezredtulajdonosi címet kitüntetésként, és természetesen a Habsburg főhercegek is. Szokás volt még a szövetséges uralkodóházak tagjait is megtisztelni e címmel, ilyenkor a jogokat a másodtulajdonos gyakorolta.

 

 


MELLÉKLETEK