AZ I. FERENC JÓZSEF CSÁSZÁR NEVÉT VISELŐ 1. CS. ÉS K. HUSZÁREZRED

Ezredtulajdonosok:
1756 – I. Ferenc
1756 – II. József
1790 – II. Lipot
1792 – II. Ferenc
1798 – átalakítás 1. huszárezred megnevezéssel
1806 – II. Ferenc
1835 – I. Ferdinánd
1848 – I Ferenc József
Ezredtulajdonosok:
1756 – Gróf Almásy Ignác, ezredes -/ 1767 tábornok/
1763 – Báró Kiss ferenc, ezredes
1773 – F. Rappolt, ezredes
1774 – Báró Hajnácskői Vécsey Sándor, ezredes
1783 – Fábry Mihály, ezredes
1784 – Szoboszlói Mészáros J., ezredes
1789 – Báró Blascovich P., ezredes
1794 – Felsőőri Nagy F., ezredes
1798 – Gróf Keglevich J., ezredes
1799 – Keszler J., ezredes
1805 – Báró Graffen A., ezredes
1805 – Gróf Neipperg A., ezredes
1809 – Báró Szent-György A.,ezredes
1812 – V.v.Jünger, ezredes
1815 – Legeditsch J., ezredes
1828 – J. v. Derra, ezredes
1840 – Báró Ottinger Ferenc, ezredes
1833 – Báró Wachenheim F., ezredes
1846 – Gróf Joseph Castiglione, ezredes
(1848.szeptemberig)
1848 – Lázár Zsigmond, ezredes
(1848. november 30-ig)
1848 – Bárczay János,ezredes
(1848 december 28-ig)
1848 – Kazinczy Lajos, alezredes
(1849 februárig)
1849 – Mesterházy István ezredes
( 1849 május végéig)
1849 – Sebő Alajos alezredes
( 1849 tavaszi hadjárat a fegyverletételig)
Újjászervezés után:
1849 – Gróf Erdődi Pálffy Móricz, ezredes
1854 – Gróf H. Schaaffgotsche, ezredes
1859 – Bakalovich P., ezredes
1860 – Tóth A. , ezredes
1866 – A. Rigyitsky v.Skrbestje, ezredes
1869 – Bethlenfalvai Erős A., ezredes
1874 – E. v. Mehlem, ezredes
1874 – H. Merlot, ezredes
1875 – V. Wussin, ezredes
1878 A.Dreihann Báró v. Sulzberg am Steinhof, alezredes – ezredes
1879 – A. Ritter v. Baccarcich, ezredes
1884 – Nassaui Vilmos trónörökös herceg, ezredes
1888 – Felsőőri Farkas A.,ezredes
1894 – Turkovich E.,ezredes
1895 – A. Littke, alezredes – ezredes

 

Az újjászervezett ezred kiegészítő körletei:
1853 – Szeged, 1857- 1860 Szeged és Arad, 1860 – 1882 Szolnok, 1883-1889 Szeged, Békéscsaba az Alföld keleti megyéi és köztük Csongrád vármegye a 7. hadtest területéről történt az újoncozás.

 

Magyar kir. Területén lévő állomáshelyei:
1871- Temesvár
1874 – Magyarországon különböző helyőrségekben

 

1. I. Ferenc József cs. és kir. huszárezred
 Ruházat színei: csákó mente attila nadrág makkgombok
1873 sötétkék/fekete sötétkék sötétkék buzérvörös sárga

 

H.M.Vásárhelyi Huszárok

 

MELLÉKLETEK